Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево


Професия "Електротехник"
Специалност "Електрообзавеждане на производството"

  Професията дава възможност за работа в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Тя е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели.

След завършване обучавания ще може: свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническата документация; да изпълнява електромонтажни дейности; да си служи с контролно-измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог.


Специалността е широкo профилирани, осигуряващи работа в следните направления:
 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта;
 • като електротехници, в областта на производството и разпространението на електрическа енергия;
 • поддръжката и експлоатацията на машини и съоръжения в енергетиката и в различни области на промишлеността.

Учениците придобиват знания и умения за:
 • проектиране на електрически инсталации и електротехническо оборудване за битови, административни и промишлени обекти;
 • използване на електрически уреди за измерване на електрически величини и изпитване на различно електротехническо оборудване, работа с електрически схеми;
 • извършване на монтаж, диагностика и ремонт на електротехнически съоръжения в различни области на промишлеността;
 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и битови обекти.
Национална изпитна програма -
 • Отвори II степен
 • Отвори III степен
 • Партньори

  Фирми
  Организации
  Училища

  Профили

  Профил на купувача

  Услуги

  Административни услуги, предоставяни от образователната институция

  Полезни връзки

  МОН
  РИО - Габрово
  Електронен дневник
  Електронни адреси
  Учители e-mail

  Форум


     Име:        
     Парола:   Час

         


  Дата