Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Фирми

 “Идеал Стандарт – Видима” АД
Севлиево 5400
ул. “Марин Попов” 53
тел.: 0675 / 30 251, 30 223, 30 348
факс: 0675 / 30 809
e-mail: officevidima@idealstandard.com

---


“Идеал Стандарт България” АД
гр. Севлиево 5400
ул. “Бял бряг” 1
тел.: 0675 / 30 510, 30 511
факс: 0675 / 30 901
e-mail: idealbg@idealstandard.com

---


АББ Авангард АД
гр. Севлиево 5400
ул. “Никола Петков” 32
тел. 0675/ 30037 – централа
факс 0675/ 30043
www.abb.bg

---


ЕМКА АД
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" № 30
тел. (0675) 3 28 68
факс (0675) 3 28 70
e-mail: emka@nat.bg
е-mail: emka.commerce@nat.bg
е-mail: inside.market@emka-bg.com
е-mail: emka.sales@nat.bg

---


Радио Севлиево
5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев” №  87
тел./факс: 0675/ 30 101
GSM: 0885 51 50 51 e-mail: 
radiosevlievo@yahoo.com
radiosevlievo@gmail.com
web:www.radiosevlievo.net
www.radiosevlievo.com

---


EQUIPEX SE7 Ltd
гр. София
ул. „Голаш” № 24Б
телефон: +35928705049
е-mail: equipex@abv.bg

---


 „Фотографска къща Узунов” ЕТ
5400 гр. Севлиево
"Хр. Спиридонов" № 5
тел.0675/ 3 25 20
тел. 0675 /327 15

---


„М-ПРЕС” ООД
книжарница
5400 гр. Севлиево,
ул. "Стара планина" 71,
тел. 0675/3-25-26, 3-55-26
e-mail: M-press@M-press.info
печатница
5400, гр. Севлиево,
ул. "Табашка" № 17
тел. 0675/3-30-90
факс: 0675/3 30 90
e-mail: Sales@M-press.info
web: www.m-press.info

---


ППМЕО ООД
5400, гр. Севлиево
ул. “Баучер” 10
тел. +359 888457025 | тел. +359 888808623
web: www.ppmeo.com

---


КИВИ ТВ
5400, гр. Севлиево площад "Свобода 10"
тел. 0675/ 30915 | GSM: 0896664701
e-mail: kivitv@mail.bg
web: www.kivitv.bg

---


Гален ООД
5400, гр. Севлиево
ул. "Росица" № 7
тел. 0675 98648 | GSM: 0887647678
e-mail: galen_cv@bitex.bg
web: www.galen-ood.com

---


Пламико
5400, гр. Севлиево"
ул. "Св. Княз Борис I" № 59
тел. 0675 32225

---


Младежки Център Севлиево
5400, гр. Севлиево
ул. "Канлъ Дере" № 14
web: www.mcsevlievo.org


 

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата