Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево


Професия „Машинен техник”
Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Основната цел на обучението е да се усвоят система от знания, практически умения за конструиране, технологично проектиране и упавление на технологични процеси в сферата на машиностроенето и металообработването. Изучаваните модули по учебен план предоставят на учениците следните възможности:

Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира и конструира детайли и възли. Използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране.

Машинният техник изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж. Поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на промишленото производство: химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, минната, текстилната, шевната и обувната промишленост, в металургията, в хидро- и пневмотехниката.

Машинният техник организира и изпълнява своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления. Организира периодични прегледи, разкрива и анализира причините за преждевременно износване на отделни детайли и възли.

В своята работа машинният техник използва справочна техническа литература и техническа документация, софтуерни продукти. Изпълнението на голяма част от дейностите се свежда до използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти, както и приспособления за установяване. Работи с различни видове машини, системи за управление, механични инсталации и съоръжения съобразно вида на промишленото производство.

Машинният техник отговаря за работата на други работници.


След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • разчита, намира информация и изработва техническа документация;
 • познава основните машини, съоръжения, инструменти, приспособления и уреди за измерване с цел правилната им експлоатация и приложение;
 • познава и спазва технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия;
 • познава устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване;
 • познава и прилага приложни програмни продукти за автоматизирано изработване на техническа документация;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи;
 • ремонтира машини с ЦПУ;
 • програмира и настройва металорежещи машини с ЦПУ;
 • ремонтира полуавтоматични и автоматични машини, автоматични линии, манипулатори и роботи.
От 2017/2018 учебна година в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ се осъществява прием по професия Машинен техник, специалност Машини и системи с ЦПУ в нова форма на обучение, наречена дуална, в която се съчетава изучаването на теоретичните основи на дадена професия в професионалната гимназия с практическа работа в обучаващо предприятие.


Предимствата за обучаемите в тази форма са:
 • Обучение по професия със силно изразена прагматична насоченост;
 • Придобиване на висока пригодност за заетост и специализация в определен бранш;
 • Придобиване на професионални, организационни и социални компетентности за начало на професионална кариера, формиране на необходимите качества на личността;
 • Печелене на първи, собствени, отработени пари и подобряване на жизнен стандарт;
 • Сигурност за семействата, че обучаваният ще намери добро работно място.


Национална изпитна програма - Изтегли

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата