Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево


Професия „Техник на електронна техника”
Специалност „Промишлена електроника”

    Основната цел на обучението е да се усвоят специфични понятия от електронната техника, да се формират практически умения за реалзиране на схеми, за работа с измервателни уреди и справочна литература, да придобият умения за самостоятелна работа и работа в екип при изследване и анализиране на процеси. Обучението на учениците се извършва от висококвалифицирани преподаватели в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна измервателна и компютърна техника с достъп до Интернет. В учебния процес се използват и програмни продукти за проектиране на електронни устройства и системи.
    Изучават се съвременни езици за програмирне, усвояване на нови информационни технологии.
    Практическите занятия се провеждат в специализирани кабинети и лаборатории, както и в реални условия на фирмите „Авангард”, „ ЕМКА”АД, „Оригинал”АД.

Завършилите специалност "Техник на електронна техника" имат възможност да се реализират като специалисти и ръководители в следните направления:

 • проектиране, конструиране и поддръжка на електронни елементи, възли, модули, устройства и системи на електрониката;
 • програмно осигуряване и поддръжка на микропроцесорни системи;
 • експлоатация и ремонт на електронно оборудване;
 • управленска, производствена и дистрибуторска дейност във фирми в областта на електрониката и електронните технологии.

 • Национална изпитна програма -
 • Отвори II степен
 • Отвори III степен

 • Партньори

  Фирми
  Организации
  Училища

  Профили

  Профил на купувача

  Услуги

  Административни услуги, предоставяни от образователната институция

  Полезни връзки

  МОН
  РИО - Габрово
  Електронен дневник
  Електронни адреси
  Учители e-mail

  Форум


     Име:        
     Парола:   Час

         


  Дата