Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Действащи нормативни документи

Закони Изтегли
Закон за народната просвета Линк
Закон за закрила на детето Линк
Закон за професионалното образование и обучение Линк
Правилници Изтегли
Правилник за прилагане на закона за народната просвета Линк
Правилник за прилагане на закона за закрила на детето Линк
Наредби Изтегли
Наредба за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм Линк
Наредба за организация и провеждане на държавните зрелостни изпити Линк
Наредба за система за оценяване Линк
Наредба за приемане на ученици в държавни и общински училища Линк
ДОИ За професионална квалификация Изтегли
"Техник на компютърни системи" Линк
"Техник на електронна техника" Линк
"Електротехник" Линк
Машинен техник Линк
Инструкции Изтегли
Инструкция за провеждане на изпити в професионалните училища Линк
Концепции, Стратегии, Програми Изтегли
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015г.) Линк

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата