Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Образци на документи

Молба за отпускане на стипендии
Заявление без свободен час
Заявление за записване след 7 клас
Заявление за участие в класиране за прием след 8 клас
Заявление за участие в класиране за прием на ученици в вечерна форма на обучение
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление за явяване на поправителен изпит
Заявление за явяване на държавни изпити придобиване на професионална квалификация
Заявление за преминаване в съмостоятелна форма на обучение
Заявление за явяване на приравнителни изпити
Заявление за явяване на изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение
Уведомление до кл.ръководител за освобождаване от уч.занятия по семейни причини до 3 дни
Молба до директора за освобождаване от уч.занятия по семейни причини до 10 дни
Заявление за освобождаване от ФВС по здравословни причини

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата