Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Олимпиади

Резултати от олимпиади за учебната 2019-2020 година
Учебна 2009/2010 година

Много  добри резултати на националната олимпиада по Техническо чертане

 XXVI национална олимпиада по Техническо чертане се проведе на 08.05.2010 година в Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров” - гр. Пловдив. Комисията за проверка и оценка  работите на учениците се състои от преподаватели от Технически университет – гр. Пловдив и учители.  От Габровска  област бяха допуснати трима ученика от ПГМЕТ “Ген. Иван Бъчваров”, които показаха следните резултати:

  • Четвърто място в трета група - 121 точки, мн.добър 5.00 за Огнян   Владимиров Вълев, 11 г клас
  • Десето място във втора група -148 точки и оценка 5.50 - Спас Христов Спасов, 12 г клас. Този резултат ще му осигури студентско място в Технически университет.
  • Осемнадесето място във втора група - 135 точки и оценка 5.00 за Цветан Цветославов Ненков, 11 г клас.

Тримата ученика са обучавани по национална програма „С грижа за всеки ученик” с ръководители инж. Надежда Малчева и инж. Дарина Христова.

 


 

Снимки:
1. Огнян 
2. Спас
3. Цветан

 

           Петър Цветанов Белоев, Спас Петков Какарчев и Том Мариянов Станев - 11 д клас, под ръководството на инж. Кирилка Торлашка се класираха на Областен кръг на олимпиада по Информационни технологии, която се проведе на 13.03.2010 г. в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – гр. Габрово
Денислав Иванов Узунов - 8 клас, Мартин Йовчев Михайлов - 9 б клас, Траян Стефанов Косташки, Спас Петков Какарчев, Христо Ванев Христов - 11 д клас, Ахмед Ибрахимов Мехмедов - 12 г клас, класирани на Областен кръг на олимпиадата по Английски език, която се проведе в НАГ – гр.Габрово на 06.03.2010г.
Симона Пенчева Петева – 11д клас се класира за Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация, проведена в НАГ – гр.Габрово на 27.03.2010 г.
Денислав Иванов Иванов, Илиян Николев Колев – 10 г клас, Павел Георгиев Герасимов, Емилия Галинова Александрова, Спас Петков Какарчев – 11 д клас, се класираха за Областен кръг на олимпиадата по География и икономика, която се проведе в ПГТ „Пенчо Семов” – гр.Габрово на 21.03.2010 г.
Симона Пенчева Петева – 11 д клас се класира за Областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование.
Александър Анатолиев Гебрев 11 г клас, Огнян Владимиров Вълев 11 г клас, Цветан Цветославов Ненков 11 г клас, Спас Христов Спасов 12 г клас, Момчил Стилиянов Николов 12 г клас, се класираха за Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане, която се проведе ПТГ „Д-р Н. Василиади” – гр.Габрово на 31.03.2010 г.
Филип Николаев Гичимов, Калоян Валериев Маринов – 12 а клас се класират за Областен кръг на олимпиадата по Математика.

Първи места за ПГМЕТ в областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане

В края на месец март в гр. Габрово се проведе областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане. От ПГМЕТ ”Ген. Иван Бъчваров” бяха допуснати 5 ученика от 11 и 12 клас на професия „Машинен техник”. Задачите на този кръг се определят от национална комисия. Получиха се следните резултати: Първо място във втора група е за Цветан Цветославов Ненков – 11г клас и оценка отличен 5.75. Второ място получи Спас Христов Спасов - 12 г клас - отличен 5.50. В трета група първо място за Огнян Владимиров Вълев – 11 г клас и оценка отличен 5,50. Разликата в двете групи е според вида на задачите – трета група включва чертане с компютър. Учениците се обучават по Национална програма на МОМН ”С грижа за всеки ученик” под ръководството на инж. Надежда Малчева и инж. Дарина Христова. Националната олимпиада по Техническо чертане ще се проведе в началото на месец май в ТУ – град Пловдив.

Учебна 2008/2009 година

Мартин Йовчев Михайлов и Драгомир Милков Георгиев - 8 клас, Траян Стефанов Косташки и Спас Петков Какарчев - 10д клас, класирани на Областен кръг на олимпиадата по Английски език, която се проведе в НАГ – гр.Габрово на 07.03.2009г.

Павлета Иванова Иванова - 8 клас и Петър Колев Петров - 11а клас, класирани на Областен кръг на олимпиадата по Български език, която се проведе в Габрово на 08.03.2009г. в НАГ

Белла Атанасова Константинова - 11б клас, класирана на Областен кръг на олимпиадата по Философия, която се проведе в НАГ – гр.Габрово на 07.03.2009г.

Вероника Стефанова Христова – 12а клас се класира за областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда

Симона Пенчева Петева – 10д клас се класира за областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация

Михаил Колев Пенков – 12г клас, Спас Петков Какарчев, Павел Георгиев Герасимов и Емилия Галинова Александрова – 10д клас се класират за областен кръг на олимпиадата по География и икономика

Симона Пенчева Петева – 10д клас се класира за областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование

 

Георги Пламенов Златев, Галина Петкова Петкова, Павел Стефанов Стоев – 12г клас, Огнян Владимиров Вълев и Цветан Цветославов Ненков – 10г клас се класират за областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане

 

       Учебна 2007/2008 година

meh1

Борислав Мирославов Минков 12 г клас - професия „Машинен техник” 3 място на XXIV Национална олимпиада по Техническо чертане в Технически университет София-филиал гр.Пловдив, оценка Отличен 5.75 и право да продължи образованието си в Технически университет по избор

 

Георги Пламенов Златев 11г - професия „Машинен техник” 4 място на XXIV Национална олимпиада по Техническо чертане в Технически университет София-филиал гр.Пловдив, оценка Отличен 5.75.

 

       Учебна 2006/2007 година

meh2

Петко Христов Георгиев - трето място  през 2007  год. в ТУ – гр. Варна  за ученика и оценка отличен 5,50 – в момента студент без приемен изпит в същия университет.

       Учебна 2004/2005 година

Васил Бориславов Йорданов - първо място  през 2005 година на Националната олимпиада по Техническо чертане проведена в ТУ- гр.Варна за  и оценка отличен 6.00. Полученият  резултат му осигури  студентско място без приемен изпит в ТУ – гр.София.

       Учебна 2003/2004 година

Иван Йорданов Йорданов  - четвърто място  през 2004 год. в Техническия Университет - гр.Русе за и оценка мн.добър 5.00. В момента ученикът е студент в ТУ– гр.София.

 

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата