Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Проекти

es
Проект № 2018-1-BG01-KA102-047397 „Повишаване възможностите за професионална реализация на ученици в областта на ИКТ, електрониката и електротехниката“ по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

es
Проект 2019-1-BG01-KA102-061652 „Образователна мобилност на ученици по компютърна техника и технологии в Англия“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз

es
Проект № 2019-1-BG01-KA101-061799 „Надграждане на педагогическите умения и компетенции на персонала на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ - Севлиево“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз

es
Проект № 2019-1-BG01-KA229-062335 (КА229/SEP-105/10-10-2019) „21 век – активно гражданство“(„21st century active citizenship“), финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“

es
Проект № 2020-1-BG01-KA101-078663 за отпускане на финансова подкрепа по проект „ИКТ и Приобщаващото образование“, КД 1, сектор „Училищно образование“, дейност „Училищно образование“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

es
Проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000078493 „Трансфер на добри практики за надграждане на педагогическите компетентности в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров, Севлиево“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, на Европейския съюз

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата