Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Проекти

es esf 1.Проект „Професионално обучение за достигане на европейски стандарти и качествено образование” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 ”Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”

Проектът осигурява адаптиране на младите хора към реални работни условия чрез предоставяне на  професионална подготовка на учениците от ПГМЕТ “Ген. Иван Бъчваров” във фирмите партньори.
Повишава квалификацията на участниците /ученици, учители-ръководители и наставници/ в условията на по-добро материално-техническо оборудване във фирмите-партньори.

2.Проект “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади по Техническо чертане” по Национална програма „С грижа за всяко дете”

Целта на проекта е осигуряване на възможност за допълнително обучение  на ученици с изявени способности по Техническо чертане и Приложни програмни продукти, както и мотивиране за участие в олимпиадите на общинско, регионално и национално ниво.

3.Проект Анти-СПИН училищен вестник „School Break” (междучасие), реализиран с финансовата подкрепа на Корпус на мира – България

Целта на проекта е пораждане на съзнателно отношение към проблеми, свързани със сексуалното здраве и поведение на учениците от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров” и други младежи от града и насърчаване на доброволчеството в Севлиево.

4. „Учене през целия живот и продължаващо професионално образование” по Програма ФАР

5. „Иновативни методи на обучение-гарант за качество в професионалното образование” по програма Леонардо да Винчи;

6. “Ролята на извънкласните дейности за развитие на творческите способности на учениците от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров”

7. ”Следотърсачи. Личности като мостове между България и Германия”;
Европейски проект “Нашата снимка, вашата снимка”.

8. „Европейска мрежа за изкуство”;

9. Международен Арт Проект „Ежедневният живот на децата в моята страна”;

10. Международна изложба”Децата на Европа поздравяват България”;

11. „Четенето за удоволствие”;

12. „Моите езици и аз”;

es esf 13.Проект „Свободно време-свободен избор” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - схема за предоставяне на безвъзмездна финзнсова помощ: BG 051PO001-4.2.03-0491 „Да направим училището привлекателно за младите хора”


14. Проект 07-BGR01-C006-00026-1 „CNC-мрежи. Влак към Европа“ по програма „Коменски”

"Train for EUROPE" - “Влак за Европа” е най-големият европейски училищен проект на програма COMENIUS "Lifelong Learning". Той е с продължителност две години и работен език английски, участват 24 училища от 21 страни. Участниците в проекта – ученици в европейските училища обучаващи се по професия „Машинен техник” изработват вагони, теглени от три локомотива и движещи се по релси. Всяко училище-партньор произвежда различна част от локомотивите в екип с друго европейско училище. Отделните  части се сглобяват  на последната среща. Вагоните имат собствен дизайн, показващ уникалните характерни черти на всяка държава.

15. Проект „Уника – униформата – красива и  актуална” по Нациионална програма „Училището – територия на учениците” Модул „Ритуализация на училищния живот”

Училищният ученически съвет разработи конкретните модели, подбра цветовете и материалите, базирайки се на идеята за равнопоставеност, функционалност и естетичност в ученическото облекло.
Проекта  решава  единствения проблем за родителите при въвеждането на униформи, свързан с финсирането. Поставя си задачата да реализира ученическата униформа като знак за определена норма на култура, интелегентност и образованост, като носител на позитивни нагласи, спомагащ за приобщаване към демократичност, свободомислие, практичност и естетичност.

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата