Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

След завършено основно образование

Условия за прием след завършено основно образование

За учебната 2022/2023 година в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” се кандидатства за четири паралелки в съответните професии и специалности:

 • Професия: “Техник на компютърни системи” с разширено изучаване на английски език
  Специалност: “Компютърна техника и технологии”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26
 • Професия: “Машинен техник” с разширено изучаване на английски език
  Специалност: “Машини и системи с ЦПУ”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : обучение чрез работа
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Електротехник” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език
  Специалност: “Електрообзавеждане на производството”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Техник на електронна техника” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език
  Специалност: “Промишлена електроника”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


Балът за класиране на учениците след завършено основно образование за всички професии се формира като сбор от следните елементи:

 • 1. резултата от изпита по БЕЛ и по МАТЕМАТИКА, умножен по ДВЕ.
 • 2. оценките по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 •  

   

   

   

  Категории

  Обява за приема
  Съобщение за медиите
  Наредба за приема
  Презентации
  Календар

  Партньори

  Фирми
  Организации
  Училища

  Профили

  Профил на купувача

  Услуги

  Административни услуги, предоставяни от образователната институция

  Полезни връзки

  МОН
  РИО - Габрово
  Електронен дневник
  Електронни адреси
  Учители e-mail

  Форум


     Име:        
     Парола:   Час

         


  Дата