Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Списък с учителите

Име Презиме Фамилия Образование Учебно заведение Квалификация
1 Иван Ненчев  Томев висше - магистър Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС I - ДИУУ София
2 Ани Стефанова  Андреева висше - магистър Софийски университет "Св. Климент Охридски" ПКС V - Специалист по немска филология и учител по немски език
3 инж.Златьо  Данаилов Боев висше - магистър Технически университет - Габрово ПКС I - ДПИКУ Стара Загора
4 Емилия Вълчкова Петрова висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС I - ДПКУ Варна
5 Веселин Тотев Василев висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС II - СУ София
6 Силвия Иванова Петкова висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" учител
7 Елисавета Георгиева Петрова висше - магистър 1. Академия за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив
2. Софийски университет Св. Климент Охридски гр. София
1. Учител по музика. Преподавател по пиано в школите по изкуствата

2. Учител по английски език и литература.
8 Ива Симеонова Рангелова - Илиева висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ПКС IV - Филолог - учител по английски и немски език
9 Милена Ненчева Димитрова професионален бакалавър Полувисш учителски институт - Смолян ПКС V - Филолог - учител по английски език
10 Десислава Иванова Зурева висше-бакалавър Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Специалист и преподавател по Български език и Литература и по Немски език и Литература
11 Ценка Досева Начева висше - магистър Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДПКУ Варна
12 Веселина Маринова Маринова-Петкова висше - магистър 1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Технически университет - Габрово
ПКС I - 1. учител
2. Математика
13 Веселина Тодорова Генова висше - магистър 1.Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2.Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ПКС II - 1. учител
14 Павлина Стефанова Иванова висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС I - СУ София
15 Ивелина Маринова Колева висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС IV - учител
16 Ваня Тошева Русчева висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС V - учител
17 Красимира Димитрова Томева висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ПКС III - ДПКУ Варна
18 Росица Косева Димкова висше - магистър Софийски университет "Св. Климент Охридски ПКС II - ДПКУ Варна
19 Димо Панчев Панчев висше - магистър Национална спортна академия - София
ПКС I - НСА София
20 Стефан Стефанов Кацарски висше - магистър Национална спортна академия - София ПКС V - НСА София
21 инж.Диана Александрова Николова висше - магистър "Технически университет - Габрово ПКС I - Електроинженер
22 инж.Даниела Йорданова Димова висше - магистър Технически университет - Габрово ПКС IV - Електроинженер
23 инж.Станислава Георгиева Маринова висше - магистър 1. Русенски университет "Ангел Кънчев"

2. Технически университет - Габрово

1. ПКС V - Електроинженер, старши учител

2. Стопанско управление - Управление на бизнеса, старши учител
24 инж.Кирилка Първанова Торлашка висше - магистър Технически университет - Габрово

ПКС IV - Електроинженер
25 инж.Зехтие Адилова Мехмедова висше - магистър 1. Русенски университет "Ангел Кънчев"
2. Русенски университет "Ангел Кънчев"
1. машинен инженер
2. инженер по компютърни технологии
26 инж.Свилен Колев Митев висше - бакалавър Технически университет - Габрово

Учител, Kомпютърен инженер
27 Росен Иванов Цветков висше - магистър "Технически университет - Габрово Магистър - инженер по комуникации. Младши учител практическо обучение
28 инж.Веска Йорданова Николова висше - магистър Технически университет - Габрово
ПКС I - ДИУУ София
29 инж.Светла Начева Данкова висше - магистър Технически университет - Габрово ПКС IV - Електроинженер
30 инж.Валентин Владимиров Велинов висше - магистър Технически университет - Габрово ПКС III - ДИУУ София
31 инж.Николай Митев Колев ???????????????????? ???????????????????????????? учител - машинен инженер
32 инж.Дарина Венелинова Христова висше - магистър Технически университет - Габрово ПКС IV - машинен инженер
33 Стелиян Ничев Несторов професионален бакалавър Институт за учители по практика - Сливен учител-специалист
34 Красимира Цвяткова Петкова висше - магистър 1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
1. специалист - теолог (богослов), учител по теология (богословие)
2. психолог, учител

Категории

Методически обединения
Предметни комисии
Професионално развитие
Учители e-mail

Час

       


Дата