Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Добре дошли в сайта на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"### Списък учебници за учебната 2022-2023 година!!!ВАЖНО!!! Международна закрила и мигранти


### Указания стипендии І срок

### Свободни места за ученици 2022/2023 г.
Училищни документи за учебната 2022 - 2023 година:

### Стратегия за развитие

### Правилник за дейността

### Уч.уч.планове 8-12 клас 2022-2023

### Форми на обучение

### Годишен план за дейността

### Мерки за повишаване качеството на образованието

### Програма за превенция на ранното напускане на училище

### Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

### Етичен кодекс на училищната общностГрафици І срок за учебната 2022 - 2023 година:

### Седмично разписание І срок

### График за допълнителна работа с учениците І срок

### График за допълнително консултиране на родители и ученици I срок

### График за приемно време на учителите І срок

### График класни работи І срок

### График консултации с ученици І срок

### График контролни работи І срок

### График дежурство учители - I срок

### График входно ниво

### График държавни изпити СПК

### График изпити ученици сам. форма на обучение

### График поправителни сесии

### График походи и екскурзии

### График учебно времеПокана заседание на Обществения съвет


### НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"!!!ВАЖНО!!! Заповед №226 от 03.12.2021 г.!!!ВАЖНО!!! КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ НА GENE HAAS### Информация за родителите и общността


### Добри практики
Урок - Предбалкан
Урок - Северен централен регион>


### Дейностите организирани във връзка с Европейска седмица на професионалните умения### Работа в условия на COVID-19

Правилник за създаване, устройство и дейност на обществените съвети

Статия за дуалното обучение - sevlievo-online.com
Отговорности и на работници изисква дуалното обучение
Професионална гимназия по механоелектротехника Ген. Иван Бъчваров - гр. Севлиево се включва в дуалното обучение

51 ученици от 8-ми и 9-ти клас в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” ще учат за машинни техници и електротехници


14 септември 2017

51 ученици от 8-ми и 9-ти клас в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” в Севлиево ще учат от учебната 2017/2018 година за машинни техници (специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление“) и за електротехници (специалност „Електрообзавеждане на производството”) чрез швейцарската система „учене чрез работа“. Техни партньори в рамките на проекта ДОМИНО на Българо-швейцарската програма за сътрудничество са водещите фирми Идеал Стандарт, Хамбергер България, АББ България и ЕМКА.

На тържественото откриване на учебната година, което започва в 10.00 часа, ще присъстват ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество в България Ролан Питон и ръководителят на проект ДОМИНО Петя Евтимова.

В първия учебен ден на 15 септември близо 800 ученици ще прекрачат прага на 30 професионални гимназии в 19 града в цялата страна, за да се обучават по системата „учене чрез работа“ в рамките на проекта ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Безпрецедентен е ангажиментът на бизнеса към дуалното образование: над 170 фирми поеха тази година ангажимент в рамките на проекта ДОМИНО към обучението на бъдещите кадри, като им осигуряват възможности за практика, наставници и работа със заплащане, още докато учат.

Учениците по дуално образование в рамките на ДОМИНО ще се обучават тази година по общо осем професии, които са търсени от бизнеса: машинен техник за машини и системи с цифрово-програмно управление, техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти, електротехник, газов техник, готвач, техник по транспортна техника, техник на електронна техника и техник-технолог в дървообработването.

Дуално образование по швейцарски модел има в цялата страна: София, Плевен, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол, Сливен, Казанлък, Стара Загора, Пловдив, Перник, Кюстендил, Севлиево, Златица, Варна, Сандански, Троян, Радомир, Панагюрище.

За проекта ДОМИНО:
С общ бюджет от 3,5 милиона швейцарски франка проектът ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) подкрепя реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждане на съвременни дуални методи на базата на българските традиции и черпейки опит от Швейцария, която има световно призната система на дуално обучение и едно от най-ниските нива на младежка безработица в света. С всяка учебна година се увеличават часовете за работа на учениците в реална работна среда, като накрая те ще бъдат два дни от седмицата в училище, а в останалите три ще работят със заплащане по договор и със заплащане в предприятията, включени в системата на дуалното образование. До приключването на проекта през 2019 година в ДОМИНО се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в над 30 професионални училища, както и поне десет професии.


За повече информация за ДОМИНО следете сайта на проекта:
dominoproject.bg/
както фейсбук-страницата: www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/Мярка Без свободен час БАНКА КАДРИ


Радио Севлиево
5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев” №  87
тел./факс: 0675/ 30 101
GSM: 0885 51 50 51 e-mail: 
radiosevlievo@yahoo.com
radiosevlievo@gmail.com
web:www.radiosevlievo.net
www.radiosevlievo.com

--> П О Л И Т И К А    П О    К А Ч Е С Т В О Т ОContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
>>> Кампания Участвам и променям <<<
 

 

    Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" e модерно, авторитетно и предпочитано училище.
    Началото е в далечната 1962 год. когато се създава ПТУ по електротехника и металообработване, прераснало в СПТУ по машиностроене през 1967 година.
От 1992 година училището е преобразувано в Техникум по механоелектротехника.
    През пролетта на 2003 година се преименува в Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров".
За 55 години са подготвени 6100 специалисти в ПТУ, СПТУ, Техникум и Професионална гимназия, които се реализират като инженерно-технически и изпълнителски кадри във фирмите на града и страната.
    Днес професионалната гимназия предлага съвременна учебна база, компютърни кабинети, модерни лаборатории и работилници, обновен физкултурен салон, спортни площадки и фитнес зала.

 

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата